' - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
'D
розм. скор. від had, should, would: I'd, he'd тощо.

Англо-український словник Балла М.І.  2018

← 'CAUSE'EM →

T: 0.052571314 M: 7 D: 0