'TWEEN

prep (скор. від between) між, поміж; проміж; серед.

Англо-український словник Балла М.І. 

'TWEENDECK →← 'TWAS

T: 0.138289279 M: 3 D: 3