'TWEEN

prep (скор. від between) між, поміж; проміж; серед.

Англо-український словник Балла М.І. 

'TWEEN-DECK →← 'TWAS

T: 0.240445184 M: 4 D: 3